Loading
27 فروردین 1400 - 07:28

هدف از ایجاد طرح کنترل هوشمند پارک حاشیه‌ای خودرو تقسیم عادلانه پارک حاشیه‌ای خیابان بین همه افراد جامعه، کاهش بار ترافیکی در خیابان‌های شلوغ، جلوگیری از اخذ مبلغ اضافه، نداشتن پول خرد و معطلی مردم است.

از دیگر مشکلات اجرای سنتی این طرح، دریافت و پرداخت وجه نقد و محاسبه ساعات پارک بود که در راستای تحقق شهر هوشمند و خدمات الکترونیک و همچنین رفاه حال شهروندان، اجرای این طرح در شیراز به صورت هوشمند و مکانیزه انجام می‌شود.

همچنین علاوه بر این، در خیابان سمیه و مشکین فام این طرح با خط کشی، شماره‌گذاری محل پارک و ارایه اطلاعات اولیه و لازم بر روی تابلوهای پارک جهت راهنمای شهروندان انجام شد.

در این روش، راننده با مراجعه به یکی از گیشه‌های موجود در خیابان و یا سایت www.c-pay.ir  برای هر خودرو، یک برچسب الکترونیکی ثبت‌نام می‌نماید. برچسب پشت شیشه عقب خودرو نصب و توسط دستگاهی که در اختیار افسران پارک است، مبلغ پارک محاسبه و از اعتبار برچسب کسر می‌گردد.