Loading
27 فروردین 1400 - 06:46

ماموران کنترل و نظارت سی­ پِی مجری انضباط ترافیکی شیراز شدند/ کمپین خط سفید برای ترافیک راهکار دارد

رعایت قانون عامل تقویت حقوق شهروندی است

کارشناس آموزش سازمان ترافیک شهرداری شیراز از اجرای کمپین خط سفید توسط ماموران کنترل و نظارت سی پِی خبر داد و گفت: خط سفید با هدف توجه جدی رانندگان و عابرین پیاده به خطوط سفید و انضباط ترافیکی، در چهارراه 15خرداد، سینما سعدی و خلدبرین اجرا شده است.

داوود نوروزی افزود: عدم رانندگی بین خطوط، عدم توجه به چراغ راهنما، سرعت غیر مجاز جهت عبور از چراغ زرد، عدم احترام به خطوط عابر پیاده، تغییر مسیر ناگهانی، و به طور کلی قانون گریزی در عبور و مرور، از جمله رفتارهای نادرست رانندگی است که متاسفانه تردد در شهر راه با مشکل روبرو کرده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: کمپین خط سفید ایده است که می تواند تاثیرات مثبت و خوبی در زمینه فرهنگ ترافیک شهر شیراز داشته باشد، این سبک اجرا (رو در رو) یکی از مهمترین شاخصه های مورد مقبولیت قرار گرفتن یک کمپین و تغییر در رفتار هاست که امیدواریم با احساس نیاز، مشارکت و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی از سوی شهروندان و همچنین با استفاده از همه ظرفیت‌های سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل و نهاد‌های دولتی با اجرای صحیح و کامل طرح خط سفید، آرامش ترافیکی در معابر پر ترافیک شیراز فراهم سازیم.

وی تاکید کرد: توجه به خطوط سفید یکی از اساسی ترین پایه انضباط ترافیکی است که تمام شهروندان باید برای بازگشت آرامش ترافیکی به خیابان های شیراز آن را مد نظر قرار دهند تا شاهد کاهش آثار زیان بار ناشی از بی انضباطی ترافیکی باشیم.

وی با بیان اینکه برای ترویج فرهنگ توجه به "خط سفید " علاوه بر اقدامات آموزشی که برای دانش آموزان و عموم مردم در حال برگزاری است گفت: ایده‌های شهروندان نیز برای اجرای بهینه این طرح مورد استفاده اعضای اتاق فکر کمپین خط سفید خواهد بود.