Loading
27 فروردین 1400 - 06:13

برابر مصوبه طرح پارک حاشیه‌ای: هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/10/17 بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای عالی استان‌ها، متخلفین پارک حاشیه‌ای با کد جریمه 2082 اعمال قانون می‌شوند.

پلاک‌های متخلفین ثبت شده در سامانه که به رنگ قرمز نشان داده شده‌اند، جریمه قطعی، رنگ زرد در آستانه جریمه شدن و پلاک‌های رنگ سبز فرصت پرداخت بدهی دارند.

شایان ذکر است اعمال قانون به منزله تسویه حساب پلاک نبوده و در صورت تکرار تخلف، هزینه پارک حاشیه‌ای به عوارض سالیانه خودرو اضافه می‌گردد.

تذکر: خودروهایی که در لیست، با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، در صورتی که در حاشیه خیابان پارک کرده و نسبت به خرید برچسب پارک اقدام ننموده‌اند، مجدداً جریمه خواهند شد.