Loading
27 فروردین 1400 - 08:22

به گزارش خبرنگار ایمنا در کاشان، محمد مسعود چایچی با بیان اینکه طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای اجرایی می‌شود، اظهار کرد: به دنبال موفقیت طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای با استفاده از شیوه مورد استفاده در سامانه سی پی (cpay) از تاریخ اول اردیبهشت 95 در خیابان‌های شهید بهشتی و باباافضل، در آینده نزدیک این طرح در خیابان‌های میرعماد، استاد رضا عباسی و باب الحوایج نیز اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روان‌سازی جریان ترافیک در مناطق تجاری و کاهش تصادفات از پیامدهای این طرح بوده است، گفت: از مزایای مهم طرح مذکور برقراری عدالت در میان شهروندان جهت پارک خودرو در حاشیه خیابان و حذف پارک های غیرضروری و نیز پارک دوبل خودروها است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان خاطر نشان کرد: طرح (cpay) نوعی فرهنگ سازی در راستای توجه به حقوق دیگران است، چرا که در این طرح هزینه پارک خودرو نیم ساعت اول رایگان است و بر اساس مستندات موجود بیش از 80 درصد از پارک های خودرو در حاشیه خیابانهای شهید بهشتی و باباافضل در طول مدت 5 ماهه گذشته رایگان بوده است.
چایچی با بیان اینکه هدف شهرداری از این طرح کسب درآمد نیست و موضوع اصلی ایجاد نظم و انضباط و روان سازی ترافیکی است، گفت: هزینه پارک خودرو در نیم ساعت نخست رایگان، نیم ساعت دوم 10هزار ریال و به ازای هر ساعت اضافه سه هزار ریال است.