Loading
27 فروردین 1400 - 07:17

ساخت پارکینگ در خارج از محدوده ترافیکی شهر در دستور کار شهرداری شیراز

به نقل از خبر جنوب؛ وجود تعداد زیادی پارکینگ در مرکزی ترین نقاط، خود به یک جذابیت برای سفر به اعماق پر ترافیک شهر شیراز تبدیل شده است و در کنار آن شاهد توقف انبوه خودروها در حاشیه خیابان هایی هستیم که پارکینگ های خالی از خودرو در آن قرار گرفته است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیرازدر خصوص اجرای طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای در خیابان های شیراز گفت: دلیل اجرای این طرح آن است که رانندگان را عادت دهیم که حاشیه خیابان های شهر تنها برای استفاده چند دقیقه ای است و این پروژه نیز با مصوبه شورای شهر در 35 معبر اصلی اجرا می شود که در حال حاضر در 14 معبر به اجرا درآمده است.