Loading
27 فروردین 1400 - 07:29

یکی از فناوری های نوین که در دهه های اخیر در حوزه حمل و نقل کاربرد گسترده ای پیدا کرده است، سیستم های حمل و نقل هوشمند است که تحولات شگرفی را در زمینه بهبود عملکرد، کارایی، بهره وری و ایمنی حمل و نقل به دنبال داشته است.

برای توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند متناسب با نیازها و به منظور کاهش زمان و هزینه، استفاده از تجارب موفق خدمات و توانمندی ها و معرفی سامانه های هوشمند برای حمل و نقل شهری و برون شهری ضروری است. در این راستا برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های سیستم های حمل و نقل هوشمند در برنامه های توسعه کسب و کار خدمات سی پِی نیز پیش بینی شده است.


مدیر عامل شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان در این خصوص می گوید: پس از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی در سال 1393 که با استقبال کم نظیر جامعه دانشگاهی، متخصصین، شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری فعال در حوزه حمل و نقل هوشمند و دستگاه های اجرایی ذیربط مواجه شد؛ سی پِی به دعوت از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری ایران که از تاریخ 14 الی 17 دی ماه برگزار گردید در حوزه پرداخت الکترونیک خودرو نیز حضور فعال داشت و به معرفی آخرین فناوری‌ها و دستاوردهایش در این حوزه پرداخت.

احسان کدخدایی تصریح کرد: انتظار می رود با برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها امکان شناسایی و بکارگیری جدیدترین فناوری های حمل و نقل هوشمند متناسب با شرایط اقتصادی و فنی کشور فراهم شود و توان علمی و تخصصی دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و متخصصین داخلی در خدمت ارتقای وضعیت سیستم های حمل و نقل هوشمند قرار گیرد و زمینه مشارکت و همکاری بخش های دولتی و خصوصی در تهیه و اجرای طرح های حمل و نقل هوشمند بیش از پیش میسر گردد.