Loading
21 اردیبهشت 1400 - 05:36

ناصرشمس معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز: این طرح با هدف تخلیه‌سازی حاشیه معابر در محدوده اصلی شهر اجرایی شده است.

بسیاری از خودروها که در محدوده حاشیه معابر اصلی شهری پارک می‌کردند متعلق به کاسبان، کارمندان و یا مغازه‌دارانی بودند که به طور ثابت حاشیه معابراصلی را اشغال کرده بودند.

با اجرای طرح سی پی این اجازه به افراد داده می‌شود در 30 دقیقه اول پارک رایگان داشته باشند و اگر بیش از آن شد باید به ازای هر ساعت توقف اضافی هزینه پرداخت کنند.

بنابراین برای راننده یک خودرو مقروم به صرفه نبود تا به صورت دائم در حاشیه معابر اصلی پارک کند، بلکه در پارکینگ عمومی و یا در معابر فرعی اقدام به پارک کند.

این طرح در 144 معبر اصلی شیراز اجرا شد و امروز مشاهده می‌شود بسیاری از این جاهای پارک خالی است و این نشان می‌دهد که شهروندان قانع شدند که پارک حاشیه‌ای محل دائمی پارک خودرو آنان نیست.

این طرح براساس مصوبه جدید شورای اسلامی شهر شیراز در 13 معبر دیگر شیراز اجرا می‌شود و تا 35 نقطه قابل توسعه است.

طرح "سی پی" در اجرا موفق بوده اما ایراداتی دارد که از جمله آن دخیل بودن عامل انسانی در اجرای طرح است که این نیز برای تبدیل شدن به مکانیزه کامل در دست اقدام است.

در موضوع پارکینگ و توسعه آن در شیراز باید به این مهم معتقد بود که، از نگاه حمل و نقل هرچه پارکینگ ایجاد شود تقاضا است، وقتی در جایی پارکینگ نباشد شهروندان نیز یا خودرو را در محدوده مرکزی نیاورده و یا اینکه ازحمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.

ساخت پارکینگ راه حل ترافیکی نیست، راه حل این است شهروندان با خودروهای شخصی وارد محدوده‌های مرکزی و ترافیک نشده و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. در طرح‌هایی که در دست برسی است سعی می‌کنیم در مبادی ورودی ترافیک تقویت پارکینگ انجام شود.

گفت‌وگو از علی شاهسون