Loading
27 فروردین 1400 - 06:08

مدیرعامل شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان خبر داد: فاز سوم پارک حاشیهای(سی پی) اول آذر ماه در شیراز اجرا میشود.

کدخدایی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی فاز سوم طرح پارک حاشیهای از اول آذر ماه در شیراز، از توقف خودروهای بدهکار به سیپی (پارک حاشیهای) در شیراز که بدهی آنها بیش از 5 میلیون ریال باشد، و انتقال این خودرو ها به پارکینگ، خبر داد.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی فاز سوم ۳۵ معبر شیراز مجهز به امکان پارک حاشیه ای خواهند بود، گفت: خیابانهای شهید ربانی، شهید حراف، تختی، قاآنی جنوبی، آزادی و وصال شیرازی از ابتدای آذرماه تحت پوشش سی پی قرار میگیرد.  وی با اخطار  شهروندانی که شارژ بهموقع حسابهای الکترونیک و تسویه بدهیهای خود را به موقع انجام نمیدهند، افزود:  از این پس خودروهای شهروندان قانون گریزی که اقدام به دریافت برچسب نکردهولی از امکان پارک حاشیه خیابانها استفاده میکنند، توقیف خواهد شد. کدخدایی  با بیان اینکه توقیف خودروهای شهروندان قانونگریز براساس دستور مقام قضایی و با همکاری پلیس از هفته گذشته در شیراز آغاز شده است، خاطر نشان کرد: مالکان این خودروها ۲ ساعت برای تسویه بعدی خود فرصت خواهند داشت.وی همچنین ابراز تاسف کرد:  از اینکه بیشتر خودروهایی که بیش از 5 میلیون ریال بدهی بابت استفاده از امکان پارک حاشیهای بدون دریافت برچسب دارند، از ابتدای سال 94 تاکنون بدون توجه به اخطارها، تخلف خود را ادامه دادهاند.

*فارس هاب مکانیزاسیون بزرگراههای کشور

کدخدایی با اشاره به اجرایی شدن این طرح در برخی معابر تهران بزرگ و کاشان، از اجرایی شدن آن در شهر یزد خبر داد و گفت: طی توافقی با وزارت راه و شهرسازی، از سال 97 دریافت عوارض در بزرگراههای کشور تحت پوشش شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان قرار میگیرد. وی گفت: براساس این طرح که اکنون مرحله آمادهسازی سیستمهای آن انجام میشود، در سه چهارم از گیتهای ورودی بزرگراه پرداخت عوارض ورودی به شکل الکترونیک و یک گیت به شکل دستی انجام میشود؛ با اجرایی شدن طرح تمام مشترکان C.PAY در سراسر کشور میتوانند از خدمات بزرگراهی نیز استفاده کنند.

به گفته او مکانیزاسیون بزرگراهها در 471 ایستگاه عوارضی بزرگراههای کشور اجرایی خواهد شد تا فارس به هاب پرداخت الکترونیک آزادراهی بدل شود.کدخدایی گفت: هماینک سالانه نزدیک به 1500 میلیارد تومان هزینه مدیریت ترافیک در آزادراههای کشور است که اجرای طرح الکترونیکی دریافت عوارض زمینهساز صرفهجویی در این هزینهها خواهد بود.

وی از پیشبینی تسهیلاتی برای مشتریان خوشحساب سی پی خبر داد و گفت: تمهیداتی برای ارائه خدمات بیمه بدنه و شخص ثالث به شکل اقساطی و با در نظر گرفتن تخفیف، پیشبینی شده است که بهزودی اجرایی میشود. مدیرعامل شرکت آتیشهر هوشمند ایرانیان گفت: براساس قانون باید 10 درصد درآمد حاصل از سی پی در شیراز توسط شهرداری صرف ساخت پارکینگ شود؛ براساس استانداردها باید حداقل حدود 40 هزار پارکینگ وجود داشته باشد حال آنکه قریب به 26 هزار پارکینگ اکنون ایجاد شده که 6 هزار و 500 واحد آن مربوط به پارک حاشیهای است.کدخدایی گفت: هماینک دارندگان خودرو برای یافتن جای پارک به شکل میانگین حدود 30 دقیقه وقت و 4 لیتر بنزین مصرف میکنند؛ این موضوع در ابعاد مختلف هزینههای سنگینی را به شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.

او از اجرایی شدن طرحهایی در سال 97 برای کلانشهر شیراز خبر داد و گفت: استفاده از سیستمهای تبدیل پلاک خودرو به متن، استفاده از سنسورهای زمینی برای تشخیص مدت زمان دقیق پارک و تردد خودرو و راهاندازی خودروهای ثبت تخلفهای مربوط به توقف خودروها از اقداماتی است که برای مدیریت بهتر پارک حاشیهای در شیراز اجرایی
 میشود.